İnisiyasyon

İnisiyasyon bir bilinç durumundan ya da bir varoluş durumundan, başka bir duruma geçişin işaretidirr.

Sözlük anlamı olarak baktığımızda; inisiyasyon, Latince kökenlidir. Spiritüel açılımı, “ bireyin, spiritüel gelişimi için, spiritüel etkiyi alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü altında, bir disiplin içinde, sınavlara ve uygulamalara dayalı tarzda, düzenli eğitimi” olarak açıklanabilir. İnisiyasyon, bir tekamül yoludur ve çağlar boyunca bu yolla yetişen ve etrafını aydınlatan Platon, Pisagor gibi sayısız bilgeler olmuştur. Fakat insanların tekamül ihtiyaçları ve tekamül ettirilme yöntemleri insanlığın maddi ve manevi gelişim durumuna göre değişiklikler göstermiştir. reiki uyumlaması

Eskiden insanlar için yararlı bir gelişim yolu olan inisiyasyon yolu, günümüzün koşullarında gerçek anlamda, yani eskiden olduğu gibi uygulanmıyor, uygulanmaya çalışıldığı takdirde de taklitlerden ibaret oluyor ve obsesyonel bir yapıya bürünerek zarar getiriyor. Ve bu gün bunun örneklerini sıkça görüyoruz. Günümüzde hemen her ülkede, her inanç sisteminde inisiyatör geçinen, fakat eski masterların bilgeliğine oranla bilgelikle alakası olmayan ve eski masterların psişik yeteneklerinin yüzde birine bile sahip olmayan taklitlere rastlanmaktadır.

Reikiye inisiye olmak, reikinin nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayarak uzaktan inisiye olup reiki uygulayıcısı olabilirsiniz.

İnisiyasyonu daha açık anlatabilmek için sembolik olarak şöyle ifade edebiliriz:

Bir kapıdan geçip (aydınlanmak anlamında) yolunuza devam edeceğiniz bir mağara düşünün. Ve başlangıcında geldiğiniz yerde, geçeceğiniz kapı sizin gireceğiniz boyutlardan küçüktür. Ama bu kapıdan girebilmek için kapıdan küçük olmak gerekir. Bu eski bir tapınak kuralıdır. Kapıdan eğilerek geçilmez. Kapının boyutlarından daha küçük hale gelerek normal bir kapıdan geçiyormuş gibi geçilir. Yani burada ölmek ve doğmak kavramı işler. Kapıdan geçerken (sembolik olarak) bedenin moleküler parçaları dağılır ve içeri girildiğinde ise toplama işlemi başlar.

Yolun başlangıcı budur. Varlığını tamamen inkâr edip, ya da ondan vazgeçip, yeniden varlığını bir araya toplamak için gidilmesi gereken yol başlamıştır artık. Burada inisiye edenin görevi, emrederek ya da kurallar koyarak değil, örnek teşkil ederek kapıdan geçmeyi öğretmektir. İnisiye edeceği insanla görünmez rehberlik bağı burada başlar.

Varlığını yeniden bir araya toplamak ise kişinin kendi iç aydınlığını sağlama yolunda yapılan çalışmalardır. Yoksa inisiye olup etrafa aydınlığını vermek anlamında değil. Ve bu yolculuk birbirini takip eden inisiyasyonlarla devam eder. İnisiyasyonlar asla bitmez. Yol sürdüğü sürece inisiyasyon devam eder.

Kapıdan geçiş işlemi sırasında, başlangıçta, yani ilk geçiş anında hiçbir koruma yoktur. Ama geçiş başarıya ulaşır ve kapıdan geçilirse o zaman koruma başlar. Dolayısıyla inisiyasyon sırasında ki ritüeller önem kazanmaktadır. İnisiyasyonlara sonradan inisiyatörün kendine göre bir şeyler eklemesi son derece tehlikelidir bu yüzden. Sonsuz açık bir alanda, eklenecek şeyler inisiyasyonu tehlikeye sokar ve bu noktada insan sağlığı ile oynanmaya başlanır. Özellikle ruh ve akıl sağlığı söz konusudur burada. Yürünmeye başlanan yolda birçok kapı vardır, kişi isterse ana yolun kapılarını bırakıp diğer kapıları tercih edebilir.Bu özgür irade doğrultusunda gerçekleşir. Ama başka kapılardan geçilip de tekrar geri dönmek, sadece o yolda misafir olmayı sağlar.Çünkü araya başka inisiyasyonlar karışmıştır artık.

Reiki, diğer şifa tekniklerinin öğretildiği gibi öğretilmez. Reiki Mastırı tarafından, inisiyasyon işlemi esnasında öğrenciye transfer edilir. Bu işlem, taç, kalp, 3. göz ve avuç içi çakralarını açar ve öğrenciyle Reiki'nin kaynağı arasında özel bir bağlantı kurar.

reiki inisiyeReiki inisiyasyonu güçlü bir ruhsal deneyimdir.

İnisiyasyon enerjileri öğrenciye Reiki Mastırı tarafından kanalize edilir. Bu işleme Rei ya da Tanrı Bilinci rehberlik eder ve her öğrencinin ihtiyacına bağlı olarak işlem sırasında bazı ayarlar yapar, İnisiyasyona Reiki Rehberleri de katılır. Birçok kişi, kişisel mesajlar, arınmalar, görüntüler ve geçmiş yaşamlarıyla ilgili mistik deneyimler yaşadıklarını söylediler.

Master kapının geçişinden itibaren bir rehberlik sözü vermektedir. Ve bu söz görünmeyen bir bağ oluşturur. Bu, süresi herkeste ayrı tezahür eden yol boyunca devam edecek olan, bir rehberlik sözüdür. Dolayısıyla inisiyatör ciddi bir sorumluluk taşımak zorundadır. “Tamam, sizi inisiye ettim artık, yol bu, hadi yolunuz açık olsun, sağdan gidin “ demek üstat olmanın etik kurallarına aykırıdır. Yol sürerken inisiye olan kişi başka yollardan gitmek isterse, üstat onu serbest bırakır ve diğer rehberliklerine döner.

Her inisiyasyon ayrı bir yolcuya rehberlik demektir. Üstat her yeni gelen kişi ile yolun başlangıcından yeniden başlar ve istendiği sürece rehberliğini sürdürür. Çünkü artık o görünmez bağ kurulmuştur. Ve bu bağ hiçbir zaman kopmaz aslında. Turistik gurup rehberliğine benzemez bu iş. Ta ki inisiye olan kişi başka yollardan gitmek isteyerek, ana yolu terk edip bağları zorlamaya başlarsa üstat bu bağı kesebilir.

İnisiyasyon ruhsal duyarlılığı da arttırır, öğrenciler, Reiki inisiyasyonundan sonra üçüncü gözün açılması, sezgisel farkındalığın artması ve başka ruhsal yeteneklerin gelişmesinden söz ederler. Reiki inisiyasyonları bir radyoyu istediğiniz kanala ayarlamaya benzer. Alacağınız inisiyasyonlar sizi, yaşamınız boyunca, istediğiniz zaman kendinizi ve başkalarını kanal durumuna getirmek için Reiki enerjisine ayarlar.

Bir kez Reiki inisiyasyonu aldıktan sonra, yaşamınız boyunca Reiki size hatırlatmalar yapacaktır. Zamanla yok olmaz ve onu asla kaybetmezsiniz. Her seviye için bir inisiyasyon gerekliyken, ek olarak yapılan inisiyasyonların da çok yararı vardır. Yapılan deneylerde, belli bir seviyeye, yine o seviyeye ait ek inisiyasyonlar yapıldığı takdirde, o seviyenin değerlerinin daha da yükseldiği anlaşılmıştır. Bu yararlar, aktarılan Reiki enerjisinin daha rafine olması, kişisel sorunların giderilmesi, zihin açıklığı, ruhsal duyarlılıkta artış ve bilinç seviyesinin yükselmesi şeklindedir. reiki inisiyasyonu

Reiki inisiyasyonu, fiziksel bedeni, zihin ve duyguları etkileyen bir temizleme işlemi başlatır. Bedende depolanmış olan toksinler, artık gereksiz olan duygu ve düşünce biçimleriyle birlikte atılırlar.

İnisiyasyon(Latince ‘de initia = başlamak) kelime anlamından anlaşılacağı gibi yeni bir başlangıç olarak tanımlanabilir. Bazı sistemlerde inisiyatik sürecin hem enerjisel, hem de psikolojik özellikleri vardır. Enerjisel unsur inisiyenin aura bedeninde, belirli güç veya enerjilerin sistemli bir şekilde uyarılması olarak tanımlanabilir. Bu işlem için bu güçler önceden kendisinde uyarılmış olan bir inisiyatör gerekmektedir, çünkü inisiyasyon enerjilerin aktarımı ile gerçekleşir.

Kolayca uzaktan Reiki öğrenmek için buraya tıklayarak görsel programlarımızı inceleyebilirsiniz.

Dolayısıyla, enerjisel olarak, inisiye eden ve inisiye olan arasındaki ilişki önemlidir. Bu açıdan gerçek anlamda kendi kendine inisiye olma işlemi tamamen imkânsız olmasa da, en azından başarılması son derece zordur.

İnisiyasyonu psikolojik bir açıdan daha iyi anlayabilmek için psikoterapiye baktığımızda. Bazı psikoloji ekollerinde etkin, psikoterapide transfer denilen olay önemli bir rol oynar. Aktarım ya da transfer çözülmemiş iç çatışmalarımızın farkına varma süreci olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda aktarım inisiyasyon sürecinde hayati bir rol oynar, ancak burada inisiyatör aktarımlar için sinema perdesi rolünü üstlenmektedir. İnisiyasyonun hem kişisel, hem de ruhsal gelişmeyi körükleyen son derece önemli araç olmasının nedenlerinden biri de budur.

Bu aynı zamanda yetkin olmayan veya çıkarcı liderlerin elinde inisiyasyonun nasıl hayal kırıklığına ve psikolojik yıkıma yol açabileceğini açıklamaktadır.

Uyumlama / Eğitim Talebi