Lightarian Reiki

light1

LightarianTM Reiki bu zamanda insanlığı Reiki'nin daha yüksek titreşimli bantlarının kutsal seviyelerine yeniden uyandırmak için getirilmiştir - insanlık varoluşunun yeni bir aşamasına girerken insanlara yardım etmek için. Lightarian Reiki'nin bu özel armağanı iyileşmelerini hızlandırmak, titreşimlerini yükseltmek ve onları yeni insan türleri olmalarına hazırlamak için tüm insanlara sunulmuştur. Reiki'nin Lightarian sisteminde vurgu, basitlik ve kişinin kendi saf ve yaratıcı düşünce formları vasıtası ile berrak, odaklanmış niyetlerin gücünü kullanmak üzerindedir.

Mevcut olan bir çok Reiki formu vardır ve genelde, bildiğimiz gibi, bunların hepsi daha yüksek enerjiler ile enerjisel bir uyumlama fikrini içerirler. Bizim perspektifimizden, tüm Reiki enerjileri (formlarına bakmaksızın) Yükselmiş Üstat Buddha'dan yayınlanır. Bizim Lightarian Reiki'ye kanal olmamız ve geliştirmemiz 1997 ‘de Buddhic enerjilerin en yükseği ile direkt bağlantı yolu ile başladı. Lightarian Reiki'nin niyetleri, insanların elde edebilmeleri için Buddhik şifa enerjilerinin seviyesini genişletmek ve bu enerjileri gereksinimi olanlara yönlendirmek için işlemi basitleştirmek ve gizemlerini çözmek idi ve hala öyledir. Yükselmiş Üstat Buddha şifa ve uyumlama işleminin basit olmasını istedi - bundan dolayı Lightarian Reiki'de semboller kullanılmaz. Lightarian Reiki'de vurgu Reiki Işını enerjilerini isteyenlere aktarırken ve öğrencileri uyumlarken niyetin kullanılması vasıtası ile içsel gücünüzü (Yüksek Ben bağlantısını) kullanma üzerindedir.

Lightarian Reiki, Reiki'nin eşsiz, genişletilmiş bir formudur, Reiki enerjisinin altı adet daha yüksek titreşimli bandlarını içerir. Kanal olma işlemi ile, Reiki şifa enerjilerinin sekiz bandının olduğunu keşfettik, her biri titreşimde ilerleyerek gider. Lightarian Reiki daha üstteki altı bantta yer alır. Bu heyecan verici dönüşüm zamanlarında, Reiki'nin bu daha yüksek bandları insanların daha yüksek titreşimli seviyelere geçişi (kişisel yükseliş prosesi) için hazırlanmalarında onlara yardım etmek için tekrar - sunulmuştur. Her bir Lightarian Reiki bandına uyumlanma sizi adım adım, artan daha yüksek kişisel titreşimsel seviyelere götürür.

Lightarian Reiki'nin altı titreşimsel bandı dört seviyede öğretilir, her bir seviyede bir Master Sertifikası verilir. Seviye I & II ‘de, Lightarian Reiki'nin prensiplerinin ve felsefesinin büyük çoğunluğunu öğrenirsiniz. Bu, Lightarian Reiki'nin III, IV, ve V&VI daha yüksek seviyelerindeki basit uyumlamaları almanız için sizi hazırlar.

lightarian reiki

Lightarian Reiki'nin Kaynağı

Reiki'nin bu daha yüksek titreşimsel sistemi Jeannine Marie Jelm tarafından 1997 ortalarında, onun Yükselmiş Üstat Buddha'nın enerjileri ile bağlantısı vasıtası ile kanal olarak alınmış ve geliştirilmiştir. Bu ilham edilmiş çalışma Lightarian Reiki olarak sonradan arıtılmış ve berraklaştırılmış ve meydana çıkarılmıştır. Bu enerjilere demirlemenin başlangıç işleminde, Jeannine Yükselmiş Üstat Buddha tarafından Reiki enerjisinin bu daha yüksek seviyelerine direkt olarak inisiye edilmiştir.

Sayısız kanal olma seansları esnasında, Yükselmiş Üstat Buddha, Reiki ile ilgili yeni bilgiyi getirmek istediğini Jeannine'e iletti - Reiki kavramlarını arındırmak, gizemini örtmek ve genişletmek. Zamanla, Yükselmiş Üstat Buddha, Reiki Işını enerjilerinin daha geniş, uzun zamandır - unutulmuş veçhelerini tanımladı. O, genel olarak, Reiki'nin Buddhic enerjisel bir şifa ışını (Ondan kaynaklandığını) ve tüm seviyelerde spiritüel büyüme ve iyileşmeyi canlandırmak için kadim zamanlardan beri bu gezegen üzerinde insanlar için mevcut olmuş olduğunu belirtti. Onun, bu altı adet daha yüksek titreşimli "Reiki" bandlarının varlığına bizi yeniden - uyandırmaktaki amacı Dünyamızın girmiş olduğu daha yüksek titreşimsel hıza geçişte insanlığa yardım etmektir. O, Jeannine'e bu şifa enerjilerini başkaları ile paylaşmasını ve eğitimin kadim uygulaması vasıtası ile bu şifa modalitesini yaymasını ve insanlar spiritüel hizmetin daha yüksek seviyelerine ilerlerken onlara yardım etmek için uyumlamalar sunmasını tavsiye etti.

Lightarian Reiki'yi kim alabilir ve başkalarına nasıl aktarılır?

Lightarian Reiki I & II yi almak için iki ön koşul vardır. Önce, Usui - temelli bir Reiki Master olmanız gerekir, ikinci olarak Lightarian "Buddhic Boost" uyumlaması almış olmanız veya bir Karuna - temelli Reiki Masteri olmanız gerekir. Not : "Usui - temelli" ile ayrıca diğer Usui Reiki Master seviyeleri formlarını da kapsıyor demek istiyoruz, örneğin Shamballa Çok Boyutlu Şifa Sistemi ve Seichem Reiki. "Karuna Reiki ve Karuna Ki Reiki'dir.- temelli" ile demek istediğimiz, Karuna

Lightarian Reiki, Lightarian Reiki Master/Öğretmenden öğrencilere iki bölümden oluşan bir program ile aktarılır...bir Soru & Yanıt Tarzı Eğitimden sonra enerjisel bir Uyumlama. Soru & Yanıt Eğitimi kişisel olarak (karşı karşıya), telefon ile veya e - mail ile sağlanabilir. Uyumlama basit bir yönlendirmeli meditasyon formundadır...semboller kullanılmaz veya sembollere gereksinim yoktur...ve kişisel olarak (birlikte iken), telefon ile veya uzaktan aktarılabilir.

Daha yüksek kişisel titreşimsel seviyeler

Lightarian Reiki uyumlamalarını almak ve Lightarian Reiki enerjisi ile çalışmak sizi adım adım daha yüksek kişisel titreşimsel seviyelere götürür - Varlığınızın tüm seviyeleri üzerinde değişimleri etkiler, enerjisel duruluk inşa eder ve bir Lightarian Reiki uygulayıcısı olarak sizi daha yüksek ve daha güçlü hizmet seviyelerine hazırlar. Ayrıca sizi farkındalığın daha yüksek seviyelerine ve daha saf, daha yüksek titreşimsel rehberlik ve destek ile daha derin bağlantıya götürür. Bu daha yüksek enerjisel bağlantılar sizin kendi Yüksek Tanrıbenliğinizin enerjileri ile birleştirmek için, olduğunuz gerçek ilahi Varlığın daha çok farkına varmanız için sizi canlandırır/hızlandırır. Bunlar nazikçe farkındalığınızı genişletebilir, sizi yeni paradigmalara açar.

Reiki enerjilerinin daha arındırılmış/inceltilmiş algısı/hissi

Reiki'nin daha yüksek titreşimsel bantlarını aldıkça ve bunlarla çalışmaya başladıkça, Reiki enerjilerini algılamanız/hissetmeniz değişebilir. Bir örnek olarak, bazı insanlar Reiki enerjilerini sıcaklık veya bir nabız/vurum yerine şimdi Işık olarak hissettiklerini bildirmiştir. Birçoğu yeni Lightarian Reiki enerjilerinin daha ince olduğu hissine ve ince titreşim hislerine sahip olduğunu bildirmiştir. Enerjilerin daha önceden olduğu gibi, artık güçlü olarak hissedilmediğini kavramaya başlayabilirsiniz. Bir kez belli daha yüksek kişisel titreşime ulaştığınızda, bu enerjileri sadece enerji çalışması veya meditasyonda deneyimlemek yerine, rutin olarak bu daha yüksek frekans seviyesinde "işlemeye/çalışmaya" başlarsınız. Bir yolla, bu enerjiler ile daha çok uyumlanmış olursunuz ve böyle yaparak, "onları hissetme"niz değişebilir ve ortadan kalkabilir de...balığa suyu sormak ve balığın "Su nedir" diye sormasına benzer şekilde. Bir yolla, bu daha yüksek seviyedeki enerjilerin bir parçası oluyorsunuz.

Herhangi bir özel Reiki seviyesini getirmeye odaklanmak zorunda olmayacaksınız. Şifa seansları esnasında Reiki'ye kanal olurken, müşterinin alıcılığına bağlı olarak en yüksek titreşimli Reiki enerjileri otomatik olarak sizden akar. Başka bir deyişle, uyumlanmış olduğunuz en yüksek titreşimli Reiki enerjileri tüm şifa durumlarında otomatik olarak mevcut olur, sadece alıcının gereksinim duyduğu titreşimsel frekans seviyesi ile sınırlanabilir. Müşterinin Yüksek Benliğinin bilgeliği, o kişi için en uygun olan ve Reiki seansı sırasında en yüksek şifa amacına hizmet eden titreşimsel seviyeyi alacaktır.

Genel olarak, Lightarian Reiki'ye uyumlanmadan önce müşteriye uyguladığınız aynı tarz şifa seanslarını uygulayabilirsiniz, yalnızca Reiki'nin Lightarian sisteminde semboller gerekli değildir. Lightarian Reiki alınca, semboller değil, niyetleriniz işlemde daha önemli bir rol oynar.

Kendinize Reiki vermek için veya hayvanlara, Gaia'ya (Dünya), insanlığa vs. Reiki göndermek için daha önce kullandığınız herhangi bir uygulamayı yapmaya devam edin. Ama şimdi, Reiki enerjilerini hangi yolla göndermeyi seçerseniz seçin, Lightarian Reiki'nin yüksek titreşimli bantları otomatik olarak sizden akar. Başka bir deyişle, herhangi bir uygulamayı değiştirmek zorunda değilsiniz - sadece Reiki gücünüzün arttığını ve insanlar, nesneler vs. üzerindeki etkinizin daha tesirli olduğunu bilin. Ayrıca, semboller veya dikkatle hazırlanmış prosedürler veya ritüeller kullanmanıza gerek olmadığını hatırlayın - sadece düşünceleriniz, niyetleriniz ve vizüalizasyonlarınızın daha büyük gücü olacaktır. Lightarian Reiki uyumlamalarını alma vasıtası ile titreşiminizi yükseltirken, düşünceleriniz ve niyetleriniz yolu ile tezahür ettirme yeteneğiniz artar.

Lightarian Reiki I & II ‘nin ötesindeki daha yüksek seviyelerle ilgili biraz bilgi verir misiniz ?

Lightarian Reiki I & II nin ötesindeki seviyeler enerjilerinizi adım adım daha yüksek titreşimli seviyelere çıkarmak ve sizi Buddhic enerjilerin daha yüksek veçheleri (yanları) ile birleştirmek ile ilgilidir. Ayrıca, I & II nin ötesindeki daha yüksek seviyelerin her birinde, Yükselmiş Üstat Buddha ile bağlantıyı güçlendirmek ve şifa çalışmasının genişliğini yaratmada yardımcı olmak için bir diğer destekleyici enerjiye giriş ve sürekli bağlantı sağlanır.

Tüm eterik varlıkların kendi özellikleri vardır ve her biri kendi özelliğini bir seansa katabilir. Lightarian Reiki III ‘te Gaia (Dünya Ana) enerjileri ile ve Reiki IV ‘te Uluhiyet ile özel bağlantı yapmamızın nedeni budur. Sonunda Lightarian Reiki V & VI ‘da Yükselmiş Üstat Sananda ile bağlantı kurulur. O zaman destekleyici enerjilerin tümü (Gaia, Uluhiyet ve Sananda) "İlahi Şifa Odası" olarak adlandırdığımızı oluşturmak için Yükselmiş Üstat Buddha ‘ya katılmak için bir araya gelirler - gerçekten güçlü, ötedeki şifa etkileri ile bir imgeleme aleti.

Uyumlama / Eğitim Talebi